Mgr. Juliana Weiss

Kontakt

+421903528490

biela.juliana@gmail.com


Ponuka + cenník

 • Individuálna konzultácia 50 min              45€

Bezplatné zrušenie dohodnutého stretnutia je možné najneskôr 24 hodín vopred. 

Keď som pochopila, že zodpovednosť za svoje psychické zdravie je v mojich rukách, začali sa v mojom živote diať pozitívne zmeny. Vnímam túto cestu ako celoživotnú "prácu" na sebe - pre seba. Niekedy sa dostávame do životných situácií, z ktorých nevidíme cestu von a nemáme vnútorné zdroje, aby sme to zvládli sami. Práve v takýchto chvíľach to najlepšie čo pre seba môžeme urobiť, je kontaktovať odborníka, psychológa, psychoterapeuta. Predsa keď si zlomíme nohu, tiež ideme k doktorovi.


Terapeutický smer, z ktorého čerpám sa nevenuje zmene človeka ako takého, ale skôr hľadaniu jeho osobnej cesty, na ktorej žije v súlade so sebou a so životom. Informácie o tejto ceste prichádzajú aj cez nepríjemné zážitky a rôzne telesné i psychické symptómy. My im v našom procese dáme priestor informáciu odovzdať a vďaka tomu sa môžu stať zmysluplnými. Otvára sa tým priestor pre zaobchádzanie s konfliktami, osobnými ťažkosťami a sociálnymi výzvami ako zdrojmi pre osobný rast a zmenu. Pracujem aj s metódou EMDR, ktorá predstavuje komplexnú, integratívnu psychoterapeutickú liečbu, ktorá pomáha ľuďom zotaviť sa z problémov vyvolaných traumatickými udalosťami v ich živote.


Vzdelanie

 • Výcvik v metóde EMDR v Českom inštitúte pre psychotraumatológiu a EMDR - prebieha - pod supervíziou
 • Výcvik v Procesorientovanej psychoterapii - prebieha - pod supervíziou
 • Výcvik ASSYST Humanitarian Psychosocial Project (postupy pre stabilizáciu akútneho stresového syndrómu)
 • ASSYST pre deti
 • Základy krízovej intervencie pre pomáhajúcich profesionálov
 • Vzdelávanie v programe Rodičia a rozvod
 • Pohľad existenciálnej analýzy na závislé vzťahy
 • Dohovor o právach dieťaťa
 • Ochrana detí pred násilím
 • Domáce a rodovo podmienené násilie
 • Primárna intervencia v prípade zistenia násilia páchaného na dieťati
 • Dlhodobé následky traumy, znižovanie dopadu traumy, terapeutické metódy a postupy
 • Deti ako obete domáceho násilia
 • Psychológia snov (pod vedením prof. Antona Heretika)
 • Duly pre umierajúcich
 • Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, odbor psychológia
 • Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, pedagogická spôsobilosť na vyučovanie disciplín psychológie

Čomu sa venujem

 • Depresívna nálada
 • Emočná stabilita
 • Intimita
 • Sexualita
 • Samota
 • Sebarozvoj
 • Trúchlenie
 • Úzkostná nálada
 • Vzťahy
 • Návykové látky
 • Životné zmeny