Mgr. Juliana Weiss

Kontakt

Hospodárska 77, Trnava 

+421903528490

biela.juliana@gmail.com


Ponuka + cenník

 • Individuálna konzultácia 50 min              30€
 • Párová konzultácia 90 min                       50€


Bezplatné zrušenie dohodnutého stretnutia je možné najneskôr 24 hodín vopred. 

Keď som pochopila, že zodpovednosť za svoje psychické zdravie je v mojich rukách, začali sa v mojom živote diať pozitívne zmeny. Vnímam túto cestu ako celoživotnú "prácu" na sebe - pre seba. Niekedy sa dostávame do životných situácií, z ktorých nevidíme cestu von a nemáme vnútorné zdroje, aby sme to zvládli sami. Práve v takýchto chvíľach to najlepšie čo pre seba môžeme urobiť, je kontaktovať odborníka, psychológa, psychoterapeuta. Predsa keď si zlomíme nohu, tiež ideme k doktorovi. Je pre nás viac ako užitočné vedieť zaobchádzať s konfliktami, osobnými ťažkosťami a sociálnymi výzvami ako zdrojmi pre osobný rast a zmenu.


Psychoterapeutický smer, z ktorého čerpám sa nevenuje zmene človeka ako takého, ale skôr hľadaniu jeho osobnej cesty, na ktorej žije v súlade so sebou a so životom. Nepovažujem sa za tú, ktorá má právo hodnotiť, či je Vaša cesta správna, na to môžete hľadať svoje odpovede v procese, ktorým Vás budem rada sprevádzať. 


Vzdelanie

 • Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, odbor psychológia
 • Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, pedagogická spôsobilosť na vyučovanie disciplín psychológie
 • Frekventantka dlhodobého psychoterapeutického výcviku Procesorientovaná psychoterapia
 • Vzdelávanie v programe Rodičia a rozvod
 • Pohľad existenciálnej analýzy na závislé vzťahy
 • Dohovor o právach dieťaťa - e-learningový kurz
 • Ochrana detí pred násilím 1. - e-learningový kurz
 • Domáce a rodovo podmienené násilie 1. - e-learningový kurz
 • Primárna intervencia v prípade zistenia násilia páchaného na dieťati
 • Dlhodobé následky traumy, znižovanie dopadu traumy, terapeutické metódy a postupy
 • Deti ako obete domáceho násilia
 • Psychológia snov (pod vedením prof. Antona Heretika)

Čomu sa venujem

 • Sebarozvoj
 • Depresia, úzkosť
 • Emočná stabilita
 • Intimita, sexualita
 • Samota
 • Trúchlenie
 • Vzťahy
 • Závislosti
 • Životné zmeny