Mgr. Paulína Baranová

Odborné vzdelanie som získala na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v odbore psychológia. Už počas štúdia na vysokej škole som absolvovala rôzne psychologické konferencie, semináre a workshopy, aby som zistila, ktorým smerom sa chcem v psychológii vybrať. V druhej časti štúdia som začala nachádzať zamilovanie v terapeutickej práci a následne som našla smer, ktorý ladí s mojim vnímaním sveta a spôsobom premýšľania. V roku 2015 som vstúpila do dlhodobého psychoterapeutického vzdelávania Existenciálnej analýzy a logoterapie zastrešného spoločnosťou SLEA, ktoré som úspešne končila v roku 2020. V súčasnosti používam pri svojej práci metódy existenciálnej analýzy a logoterapie a pracujem s klientmi pod supervíziou kolegov SLEA. Počas roku 2020 som tiež absolvovala Kurz traumaterapie vedený spoločnosťou SLEA v Prahe.

Po ukončení štúdia som pracovala v NP na podporu deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti na pozícii psychologičky, kde sme sa zameriavali predovšetkým na rodiny, ktoré sa ocitli v náročných životných situáciách a potrebovali podporu a posilnenie. Po ukončení projektu som pracovala na Referáte poradensko-psychologických služieb, kam prichádzajú klienti v rodinných aj osobných krízach za účelom poradenstva a terapie.

Som členkou Spoločnosti pre logoterapiu a existenciálnu analýzu SLEA Slovensko.