Ak požiadame o pomoc, neznamená to že sa vzdávame, ale že sa odmietame vzdať.

Existenciálna analýza a logoterapia

Aby bola naša duša spokojná...

Niekedy sa nám v živote udejú veci, s ktorými sa nám žije ťažšie. Inokedy by sme sa potrebovali na situáciu pozrieť z iného uhla, no samým sa nám to nedarí. Život nám prináša rôzne situácie a je v poriadku vyhľadať odborníka, ktorý nás bude v bezpečnom prostredí sprevádzať pri hľadaní odpovedí na výzvy života.


Čomu sa venujem

  • osobnostný rozvoj
  • úzkosť, stres, preťaženie
  • smútok, depresia
  • spracovanie straty a iných náročných situácií
  • vzťah k sebe
  • porozumenie sebe, okoliu
  • životné a osobné krízy
  • porozumenie vzťahu, konfliktu