Vyšetrenia

Mgr. Juliana Weiss v spolupráci s TREA 

0903528490

biela.juliana@gmail.com

Dopravno-psychologické vyšetrenia

Doklad o psychickej spôsobilosti pre žiadateľa o vodičský preukaz (C, D, E, T) 

70€

Doklad o psychickej spôsobilosti pre vodiča skupín B, C, D, E, T

70€

Doklad o psychickej spôsobilosti pre vodiča prepravujúceho nebezpečný náklad (A, D, R)

90€

Doklad o psychickej spôsobilosti pre vodiča s právom prednostnej jazdy (V, R, Z)

90€

Doklad o psychickej spôsobilosti pre vodiča VRZ a ADR

90€

Rozšírenie dokladu o psychickej spôsobilosti o ďalšie skupiny

20€

Vyšetrenie žiadateľa alebo držiteľa inštruktorského preukazu 

70€

Preskúmanie psychickej spôsobilosti pri troch priestupkoch

100€

Preskúmanie psychickej spôsobilosti pri odobratom vodičskom preukaze

100€

Odborné psychologické poradenstvo pre vodičov s odobratým VP za alkohol

250€

Klinicko-psychologické vyšetrenia 

Vstupné psychologické vyšetrenie

60€

Komplexné psychologické vyšetrenie s krátkym popisom

100€

Komplexné psychologické vyšetrenie s detailným popisom

150€

Vyšetrenie čiastkových funkcií (pamäť, pozornosť, reakčný čas)

40-100€

Vyšetrenie osobnosti, intelektu

40-100€

Interpretácia výsledkov psychodiagnostického vyšetrenia na požiadanie

40€

Doklad o psychickej spôsobilosti k zbrojným preukazom

80€

Vyšetrenie pre účely práce v SBS

70€

Psychologický posudok (na rôzne účely)

60-150€